Güverte Sınıfı Zabitan
Uzakyol Kaptanı
Uzakyol Birinci Zabiti
Uzakyol Vardiya Zabiti
Kaptan
Birinci Zabit
Vardiya Zabiti
Sınırlı Kaptan
Sınırlı Vardiya Zabiti
Makine Sınıfı Zabitan
Uzakyol Başmakinisti/Başmühendisi
Uzakyol İkinci Makinisti/Mühendisi
Uzakyol Vardiya Makinisti/Mühendisi
Başmakinist
İkinci Makinist
Makine Zabiti
Sınırlı Başmakinist
Sınırlı Makine Zabiti

Elektrik Zabiti
Elektrikçi
Elektronik Zabiti
Elektronikçi
Elektro-Teknik Zabiti

GMDSS 1 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 1)
GMDSS 2 inci Sınıf Telsiz Elektronik Operatörü Yeterliği (REO 2)
GMDSS Genel Telsiz Operatör Yeterliği (GOC)
GMDSS Tahditli Telsiz Operatör Yeterliği (ROC)

Güverte Stajyeri
Makine Stajyeri

Güverte Tayfası
Güverte Lostromosu
Usta Gemici
Gemici
Makine Tayfası
Makine Lostromosu
Elektro-Teknik Tayfası
Yağcı

Aşçı
Kamarot

Balıkçı Gemisi Kaptanı
Balıkçı Gemisi Güverte Tayfası

Doktor
Hemşire
Sağlık Memuru