Gizlilik ve Kullanım Sözleşmesi – GOSS

GOSS, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi GOSS’un birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve uygulama da çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, GOSS gerektiğinde kullanıcıların telefon marka ve modelini, cihazın IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu bilgiler, GOSS tarafından kullanıcılarını genel olarak tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek için kullanılabilir.

GOSS, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

İşbu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” da yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. GOSS uygulamasına kayıt yaptırmakla veya GOSS tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle, işbu “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar” da yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

GOSS, işbu “Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar”da ve bu sitedeki diğer talimatlarda, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır. Değişiklikleri takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır. GOSS Uygulaması’nın, değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. GOSS Uygulaması hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.

1. GOSS Uygulama Servisi ve Kullanımı Hakkında Bilgiler

1.1 GOSS Uygulama Servisi, Gemiadamları için deneme sınavları hizmeti sunan elektronik bir ortamdır. GOSS Uygulaması’nın amacı, Gemiadamlarının deneme sınavları yoluyla sınavlarına hazırlanmalarını kolaylaştırmaktan ibarettir.

1.2 GOSS Uygulama Servisi’nin kullanıcılar tarafından ne şekilde kullanılacağını, ne tür işlemlerin yapılabileceğini, bu işlemlerin ne şekilde yapılacağını, sitenin hangi fonksiyonları ifâ edeceğini belirlemeye, GOSS Uygulama Servisi üzerinden yapılacak işlemlere ilişkin sınırlar koymaya, istediği zamanda ve istediği şekilde bunları iptal etmeye, değiştirmeye ve GOSS Uygulama Servisi’nin işletilmesi için gerekli gördüğü tüm tedbirleri almaya tek başına yetkilidir. GOSS Uygulaması’nın bu yetkisini peşinen kabul etmektesiniz.

1.3 GOSS Uygulama Servisi’nin ve genel olarak sistemin sizin tarafınızdan kullanılması için gerekli her türlü teknik donanım ve yazılımın temini size aittir. GOSS Uygulama Servisi’ni kullanmanızdan dolayı size ait yazılım ve/veya donanımlarınıza gelebilecek zararlardan GOSS Uygulaması sorumlu değildir.

1.4 GOSS Uygulama Servisi’nden deneme sınavı alırken, aktif bir e-posta adresi, kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi gireceksiniz. Bu e-posta adresinin, kullanıcı adının ve kullanıcı şifresinin muhafazası, gizliliğinin sağlanması ve denetlenmesi sorumluluğu size aittir. Gerektiğinde, şifrenizi değiştirme tasarrufu da size aittir.

1.5 GOSS Uygulama Servisi’nde, sadece GOSS Uygulaması’nın hazırlatmış olduğu deneme sınavlarını ve GASM kurumu tarafından dağıtılmış deneme sınavlarını alabilirsiniz. GOSS Uygulaması, bu deneme sınavlarının ilgi kurumunun kriterlerini karşılayacağını garanti etmez.

2. Sınavlarla İlgili Kurallar

2.1 Kullanıcı satın aldığı yeterlik paketi sorularını uygulama yayında olduğu müddetçe  sınırsız olarak çözebilir.

2.2 Satın alınan sınavlar GOSS Uygulama Servisi’nden çözmekle sınırlıdır. Herhangi bir materyal gönderimi talep edilemez.

2.3 Satın alınan yeterlik paketi üçüncü kişilerle paylaşılamaz ve devredilemez. Sınav içerisindeki bilgiler herhangi bir yoldan kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Bu durumları ihlal ettiği tespit edilen kullanıcıların hesapları dondurulur. GOSS Uygulaması’nın diğer hakları saklıdır.

2.4 Kullanıcı satın almış olduğu yeterlik paketini hiçbir gerekçe belirtmeden 5 gün içerisinde iade edebilir. Ancak 1 haftayı geçmesi durumunda herhangi bir iade talebi dikkate alınmaz.

2.5 Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler GOSS Uygulaması’nın sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayan küçükler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar, ancak veli veya öğretmenleri vasıtasıyla işlem yapabilirler ve bu durumda GOSS Uygulaması’nın tüm hizmetleri ücretsiz sağlanır.

3. Kullanıcının Beyan ve Yükümlülükleri

3.1 GOSS Uygulama Servisi’ne, sizin adınıza girilecek tüm bilgilerin doğru olacağını, yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgi girmeyeceğinizi, yetkiniz dışında bulunan veya yerine getirme gücünüz olmayan işlemlere tevessül etmeyeceğinizi, bu tür teklif ve kabullerde bulunmayacağınızı ve yaptığınız her işlemde dürüst, iyi niyetli, tedbirli ve basiretli bir şekilde davranacağınızı, GOSS Uygulaması’nın ve diğer kullanıcıların haklarına riayet edeceğinizi, GOSS Uygulama Servisi üzerinden talep ettiğiniz tüm hizmetlerin şartlarını yerine getireceğinizi, sistemi kullanırken, sistemin işleyişini engelleyici veya zorlaştırıcı şekilde davranmayacağınızı beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

3.2 İşbu GOSS Uygulama Servisi’nı kullanmanız sırasında, sistemle ve sisteme dahil diğer kullanıcı ve kurumlarla ilgili olarak edindiğiniz bilgileri gizli tutmayı ve amaçları dışında kullanmamayı beyan, kabul ve taahhüt etmektesiniz.

3.3 GOSS Uygulaması’nın açık yazılı muvafakatı olmadıkça, işbu GOSS Uygulama Servisi vasıtasıyla aldığınız hizmetlerden doğan hak ve yükümlülüklerinizi kısmen de olsa üçüncü kişilere devredemezsiniz.

4. GOSS Uygulaması’nın Sorumlulukları ve Yetkileri

4.1 GOSS Uygulaması’nın sorumluluğu, kullanıcılara GASM tarafından yapılan sınavlardaki benzer ve çıkma ihtimaline uygun gördüklerine ilişkin deneme sınavlarının elektronik ortamda sağlanması ile sınırlıdır. GOSS Uygulaması’ndan hizmet almış olmanız, sınavlarda başarılı olacağınızın taahhüt edildiği anlamına gelmez.

4.2 GOSS Uygulaması, önceden bir bildirime veya sizin izninize ihtiyaç duymaksızın, GOSS Uygulaması’nın kullanım amacını, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini değiştirebilir, sizden ek bilgi ve belgeler talep edebilir, GOSS Uygulama Servisi’ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir. Teknik sebeplerden veya yardımcı kişilerin veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya GOSS Uygulama Servisi’nin sayfalarındaki dizgi, baskı ve yazım hataları veya zorunlu sebeplerden dolayı da GOSS Uygulaması mesul tutulamaz. GOSS Uygulaması, mücbir sebeplerden (deprem, sel, yangın, doğal afetler gibi) dolayı GOSS Uygulama Servisi’ne erişimin kısmen ya da tamamen kaybolmasından da sorumlu tutulamaz.

4.3 GOSS Uygulaması, sizin kendisine verdiğiniz bilgileri, işbu GOSS Uygulama Servisi’nde verilen hizmetin amacı dışında kullanmayacak ve gizli tutacaktır.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

5.1 İşbu mobil uygulamalar da yer alan sınav soruları, ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları GOSS Uygulaması’na veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, sözkonusu fikri mülkiyet hakları konusunda size hiç bir hak vermez. Bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektesiniz.

5.2 Buraya tıklayarak ulaşacağınız iletişim sayfamız aracılığı ile ya da e-posta yoluyla görüş ve önerilerinizi bize bildirebilirsiniz. GOSS Uygulaması’nın, söz konusu görüş ve önerilerinizi istediği gibi kullanma hakkı olduğunu, bu görüş ve önerilerinize cevap verme zorunluluğu bulunmadığını ve bu nedenlerle her hangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul etmektesiniz.

6. Diğer

6.1 GOSS Uygulama Servisi sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla, yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, sahte isim ve belge kullanmak gibi eylemler hukuki ve/veya cezai sorumluluklar doğurur. GOSS Uygulaması, bu tür davranışlara engel olmak için, siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir. Ancak, GOSS Uygulaması’nın tedbir alıp almadığına bakılmaksızın, yaptığınız işlemlerin tüm hukuki ve cezai sorumlulukları size ait olmaya devam eder.

6.2 GOSS Uygulaması, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.

6.3 GOSS Uygulaması, yararlı olacağını düşündüğü haber, ilan, makale, reklam, bilgi ve benzeri hususlara GOSS Uygulama Servisi’nde yer verebilir, diğer web siteleriyle linkler oluşturabilir. GOSS Uygulaması, bunlarda yer alan bilgi ve yorumların doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. Kullanıcı bunları kendi sorumluluğu altında değerlendirir ve bu yüzden zarara uğradığı iddiasıyla GOSS Uygulaması’ndan bir talepte bulunamaz. GOSS Uygulama Servisi’nde herhangi bir şekilde yer almaları veya GOSS Uygulama Servisi’nde onlara “link” sağlanması, diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, görüşlerine katıldığımız, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz veya bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan açıkça verilmeyen hiç bir taahhüt GOSS Uygulaması için bağlayıcı olmayacaktır.

6.4 GOSS Uygulama Servisi kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle aramızda bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

6.5 GOSS Uygulaması, yasal tebligat yollarının yanısıra, işbu GOSS Uygulama Servisi’nde belirtilen hizmetler kapsamında size yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-posta vs.) da gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli sayılır. Üyelik esnasında belirttiğiniz ya da sonradan değiştirdiğiniz e-posta adreslerinin doğruluğundan siz sorumlu olduğunuzdan, tarafımızdan gönderilen bildirim veya tebligatların ulaşmamış olması, GOSS Uygulaması’nı bağlamaz.

6.6 GOSS Uygulaması, burada belirtilen sistemi mevcut haliyle kullanıma sunmaktadır. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiç bir taahhütte bulunmamaktadır. Servisin verilmediği, hizmet şartlarının ihlal edildiği ve/veya sizin veya üçüncü kişilerin zarara uğradığı iddialarıyla veya diğer sebeplerle GOSS Uygulaması’ten hiç bir talepte bulunamazsınız.

İşbu Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar’da yer alan hükümler ve bu hükümlerde GOSS Uygulaması tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, GOSS Uygulaması ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça, GOSS Uygulaması’na karşı, bu hükümlere aykırı hiç bir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.