Uluslararası ticaretin gelişmesiyle Denizcilik alanında, uluslararası geçerliliği olan hükümlerin gerekliliği nedeniyle, üyesi olan ülkelerce oluşturulan konvansiyon tarafından STCW 1978 yılında kurulmuştur ve 1995 yılında da gözden geçirilmiştir.
STCW’nin açılımı; Standards of Training Certification and Watchkeeping.
Türkçesi; Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları.

STCW-78 Uluslararası Sözleşmesi 2010 yılında Filipinlerin Manila şehrinde düzenlenen Diplomatik Konferans ile revize edilmiş ve gemiadamlarının eğitim, sınav ve belgelendirme esaslarında önemli değişiklikler (2010 değişiklikleri) yapılmıştır. Türkiye’de bu sözleşmeye taraf bir ülkedir.

Gemide çalışabilmek için, 5 temel STCW sertifikaları tüm Gemiadamları için zaruridir.
Her beş yılda bir idarenin öngördüğü değerlendirme sınavından geçerek belgelerini yenilemek zorundadırlar.
Diğer sertifikaların zaruriyeti ise Gemiadamı’nın yeterliğine ve gemi türüne göre değişmektedir.
Gemi tipine göre ayırmadan, Güverte/Makine departmanlarına göre tüm STCW sertifikaları aşağıdadır.

Türkiye’deki Gemiadamları cüzdanlarındaki STCW sertifikaları 21 Nisan 2017 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir.

5 Temel Sertifikalar
Temel İlkyardım Eğitimi Belgesi
Yangın Önleme Ve Yangınla Mücadele Eğitimi Belgesi
Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri Eğitim Belgesi
Personel Güvenliği Ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi Belgesi
Cankurtarma Araçlarını Kullanma Yeterliği Eğitimi Belgesi
Diğer Sertifikalar
Seyir Vardiyası Tutma Belgesi
Makine Vardiyası Tutma Belgesi
Vhf Haberleşmesi Belgesi
Radar Gözlem Ve Plotlama Eğitimi Belgesi
Otomatik Radar Plotlama Aygıtlarını (Arpa) Kullanma Eğitimi Belgesi
İlkyardım Eğitimi Belgesi
Tıbbi Bakım Eğitimi Belgesi
İleri Yangınla Mücadele Belgesi
Hızlı Cankurtarma Botu Kullanma Yeterliği Belgesi
Gemi Güvenlik Zabiti
Elektronik Harita Gösterimi Ve Bilgi Sistemi
Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimi Belgesi
Güvenlikle İlgili Tanıtım Belgesi
Güvenlik Farkındalık Belgesi
Köprüüstü Kaynak Yönetimi
Makine Dairesi Kaynak Yönetimi
Yüksek Voltaj Eğitimi(1000 V Ve Üzeri)
Tankerler
Petrol Tankeri Tanıtım Belgesi
Petrol Tankeri İşlemleri Belgesi
Kimyasal Tanker Tanıtım Belgesi
Kimyasal Tanker İşlemleri Belgesi
Sıvılaştırılmış Gaz Tankeri Tanıtım Belgesi
Sıvılaştırılmış Gaz Tankeri İşlemleri Belgesi
Petrol Ve Kimyasal Madde Tankerlerinde Yük İşlemleri İçin Temel Eğitim Belgesi
Sıvılaştırılmış Gaz Tankerlerinde Yük İşlemleri İçin Temel Eğitim Belgesi
Sıvılaştırılmış Gaz Tankerlerinde Yük İşlemleri İçin İleri Eğitim Belgesi
Kimyasal Madde Tankerlerinde Yük İşlemleri İçin İleri Eğitim Belgesi
Petrol Tankerlerinde Yük İşlemleri İçin İleri Eğitim Belgesi
Ham Petrol İle Yıkama Eğitim Belgesi
Yolcu ve Ro-Ro Gemileri
Ro-Ro Yolcu Gemileri Gemiadamları Belgesi
Yolcu Gemisinde (Ro-Ro Dışındaki) Çalışma Yeterliği Belgesi
Yolcu Gemileri Gemiadamları Belgesi
Diğer
Gemi Aşçısı Uygunluk Belgesi

STCW Sertifika Tanımları

İleri Yangınla Mücadele Eğitimi ve Belgesi
Sözleşmenin VI/3 Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/3 Kısmı hükmü uyarınca yangınla mücadele işlemlerini denetlemek üzere görevlendirilen zabitler “ileri yangınla mücadele eğitimi”ni görmek zorundadır.

İçeriği ve süresi Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen ileri yangınla mücadele eğitimini, öğrenim-eğitimleri sırasında başarılı olarak gördüklerini belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına, İdare tarafından “ileri yangınla mücadele belgesi” verilir.

Hızlı Cankurtarma Botu Kullanma Yeterliği Eğitimi ve Belgesi
Tüm zabitler, Sözleşmenin VI/2 Kuralı ile Kod Bölümünün A-VI/2 Kısmında belirtilen “hızlı cankurtarma botu kullanma eğitimi”ni görmek zorundadır. Hızlı cankurtarma botu olmayan gemilerin personelinde bu sertifika aranmaz.

Seyir Güvenlik Eğitimleri ve Belgeleri
Sözleşme gereği, uluslararası sularda görev yapan kaptan ve güverte zabitleri,
a) Radar gözlem ve plotlama eğitimi,
b) Otomatik radar plotlama aygıtlarını (ARPA) kullanma eğitimi,
Sözleşme gereği, uluslararası sularda görev yapan sınırlı yeterlikler dışındaki kaptan ve güverte zabitleri;
a) Elektronik Harita Gösterimi ve Bilgi Sistemi (ECDIS) Eğitimi,
b) Köprüüstü Kaynak Yönetimi (BRM) Eğitimi almak zorundadır.

İçerikleri ve süreleri Eğitim-Sınav Yönergesi ile belirlenen seyir güvenlik eğitimlerini eğitim-öğretimleri sırasında başarılı olarak aldıklarını belgeleyen veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında gören gemiadamlarına, İdare tarafından,
Radar gözlem ve plotlama belgesi,
Otomatik radar plotlama aygıtlarını (ARPA) kullanma belgesi,
Elektronik Harita Gösterimi ve Bilgi Sistemi (ECDIS) Kullanma Belgesi,
Köprüüstü Kaynak Yönetimi (BRM) Belgesi verilir.

Sözleşme gereği, uluslararası sularda görev yapan sınırlı yeterlikler dışındaki başmühendis/baş makinist ve makine zabitan sınıfı gemiadamları içeriği ve süresi Eğitim ve Sınav Yönergesi ile belirlenen “Makine Dairesi Kaynak Yönetimi (ERM) Eğitimi”ni almak zorundadır. Bu eğitimi eğitim-öğretimleri sırasında başarılı olarak gören veya İdare tarafından onaylı eğitim kurumlarında alan gemiadamlarına İdare tarafından “Makine Dairesi Kaynak Yönetimi (ERM) Belgesi” verilir.

Yukarıdaki eğitimler, özel öğretim kurumlarında verileceği zaman, bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığından da izin almaları gereklidir.