Gemiadamları Elektronik Başvuru Sistemi, gemiadamı işlemlerinin daha hızlı ve güvenli bir şekilde ilerlemesinin sağlanabilmesi için, gemiadamı yeterlik belgesi, STCW Sertifikası ve Gemiadamı Cüzdanlarının alımına ilişkin başvuruların, elektronik ortamda yapılmasını sağlayan internet tabanlı Elektronik Başvuru Sistemidir.